Indywidualne programy ćwiczeń

Stosownie do wieku, stanu zdrowia, kondycji i oczekiwanych efektów indywidualnie opracowuję zestawy ćwiczeń, w głównej mierze opierających się o wzmocnienie mięśni posturalnych odpowiadających za stabilizację kręgosłupa i całej sylwetki (tzw. „core stability”) lub ewentualnie ćwiczeń związanych z przywróceniem sprawności po kontuzjach, zabiegach chirurgicznych czy wypadkach. Następnie zestawy te ćwiczę razem z pacjentem ucząc prawidłowej techniki ich wykonywania. Ćwiczenia te, pacjent może, a nawet powinien wykonywać także samodzielnie, z uzgodnioną częstotliwością i obciążeniem. Możliwe jest stałe ćwiczenie pod nadzorem lub okresowe wizyty kontrolne mające na celu ocenę postępów, skorygowanie ewentualnych błędów, opracowanie dalszego programu ćwiczeń i ich wdrożenie.

Możliwe jest realizacja takich ćwiczeń w profesjonalnych obiektach sportowych – pod warunkiem opłacenia wejścia przez klienta (dotyczy tylko obiektów honorujących kartę Benefit – Multisport)