Konsultacja fizjoterapeutyczna

Obejmuje badanie czynnościowe zakresów ruchu i mobilności, ocenę stanu pacjenta, poradę w zakresie zalecanych przedsięwzięć prozdrowotnych, ewentualnie konsultowanie planowanych aktywności pod kątem wpływu na stan zdrowia i ograniczeń w tych aktywnościach oraz ewentualnie planowanie cyklu zabiegów.